Circular 3-2019

Llicències àrbitres

El preu de les llicència d’àrbitre balear per a l’any 2019 aprovat per l’Assemblea General és de 35 €. Per a poder tramitar la llicència, l’interessat haurà de constar en el registre d’àrbitres de la Federació Balear d’Escacs.

En cas de tenir titulació superior (FEDA, FIDE o Internacional) a més dels 35 € s´haurà d´abonar la corresponent llicència FEDA de 72 €. El total a pagar serà 107 €.

Malgrat es pugui tramitar durant tot l’any, el termini d’alta o renovació de la llicència federativa per a poder optar a participar com a àrbitre en les designacions del CTAFBE en els campionats organitzats per la Federació Balear d’Escacs finalitza el dia 15 de març de 2018.

El pagament de la llicència es pot formalitzar a través dels clubs o directament fent l’abonament al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES03 2056 0004 46 4112011314 o BMN ES12 0487 2092 19 2000004953 indicant concepte, nom i llinatges.

Perquè la renovació de la llicència sigui efectiva s´haurà d´enviar al correu de la federació (fbe@fbescacs.org) el certificat negatiu de delictes sexuals en vigor.

Palma, 3 de gener de 2019.

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org